Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim regulują:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  2. Zarządzenie Nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  3. Zarządzenie Nr 551 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  4. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim z dnia 29 września 2017 roku
  6. Regulamin Komisariatu Policji w Poniatowej z dnia 29 września 2017 roku.
  7. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim z dnia 07 listopada 2017 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim z dnia 29 września 2017 roku

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Data modyfikacji 27.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Żur
do góry