Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim

- opracowana na podstawie Regulaminu Komendy Powiatowej Policji

w Opolu Lubelskim

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

 

1. WYDZIAŁ PREWENCJI

- ZESPÓŁ PATROLOWO – INTERWENCYJNY

- ZESPÓŁ DYŻURNYCH

- ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH

- ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ

- ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

2. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

3. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO

      - INFORMACYJNYCH

4. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI

5. ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

6. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PREZYDIALNYCH

7. ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

8. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

9. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

      I HIGIENY PRACY

10. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

 

1. WYDZIAŁ KRYMINALNY

- ZESPÓŁ OPERACYJNO – ROZPOZNAWCZY

- ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

- ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 

2. KOMISARIAT POLICJI W PONIATOWEJ

 

- ZESPÓŁ KRYMINALNY

- ZESPÓŁ PATROLOWO – INTERWENCYJNY

- ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ

- ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH

- ZESPÓL DO SPRAW ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH

 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 09.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt. Edyta Żur
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Edyta Żur Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Żur
do góry