Stanowienie aktów prawa wew.

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa policji w Opolu Lubelskim stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 

Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej.

 

3. Decyzji Nr 253/07 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.


Decyzja Nr 253/07 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi

 

4. Decyzji Nr 5/08 Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim z dnia 17 stycznia 2008r. , w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 12.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Jarosław Pawłowski
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła
do góry