Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

 


WYDZIAŁ PREWENCJI
 1. Książka wydania broni z pododdziału KPP Opole Lubelskie
 2. Książka Dyspozytora
 3. Książka ewidencji kluczy
 4. Książka przebiegu służby przy PDOZ KPP Opole Lubelskie
 5. Książka służby i odpraw OPI Sekcji Prewencji KPP w Opolu Lubelskim
 6. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych KPP w Opolu Lubelskim
 7. Algorytm postępowania dyżurnego KPP
 8. Algorytmy postępowania dyżurnego KPP w Opolu Lubelskim w warunkach zaistnienia poważnych zdarzeń
 9. Instrukcja obsługi EKSD
 10. Rejestr pobranej krwi KPP Opole Lubelskie
 11. Ewidencja osób powracających z zakładów karnych
 12. Dziennik telegramów wchodzących
 13. Książka kontroli osób zatrzymanych a nie osadzonych w areszcie
 14. Książka kontroli osób zatrzymanych KPP w Opolu Lubelskim
 15. Rejestr zatrzymania dowodów rejestracyjnych KPP w Opolu Lubelskim
 16. Rejestr zatrzymanych praw jazdy KPP w Opolu Lubelskim
 17. Rejestr dozoru Policji
 18. Rejestr dozoru Policji
 19. Dziennik telegramów wychodzących
 20. Książka kontroli osób zatrzymanych nieletnich KPP w Opolu Lubelskim
 21. Skorowidz osób zatrzymanych w PDOZ KPP w Opolu Lubelskim
 22. Książka wizyt lekarskich w PDOZ KPP w Opolu Lubelskim .
 23. Książka służby konwojowej KPP w Opolu Lubelskim
 24. Zeszyt dezynfekcji pomieszczeń PDOZ KPP w Opolu Lubelskim
 25. Książka zadań zleconych dla prewencji oraz RD l.dz. 14/2001.,
 26. Rejestr kolizji drogowych KPP w Opolu Lubelskim,
 27. Rejestr kolizji drogowych KPP w Opolu Lubelskim,
 28. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości(dotyczy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP w Opolu Lubelskim)
 29. Rejestr wydanego sprzętu Alco Sensor.,
 30. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu- ALKOMETR A 2.0
 31. Rejestr pobrania i zdania notatników kontrolnych
 32. Książka kontroli KPP w Opolu Lubelskim
 33. Rejestr służby(pracy) w godzinach ponadnormatywnych Sekcji Prewencji KPP w Opolu Lub.
 34. Rejestr służby(pracy) w godzinach ponadnormatywnych Sekcji Kryminalnej KPP w Opolu Lub.
 35. Rejestr służby(pracy) w godzinach ponadnormatywnych Sekcji Kryminalnej KPP w Opolu Lubelskim
 36. Książka Jednostki pojazdów usuwanych oraz wydawanie zezwoleń na odbiór pojazdów z parkingu KPP Opole Lubelskie,
 37. Książka przebywających na przepustce wystawionej przez Zakłady Karne
 38. Książka ewidencji zgłoszeń o podłożeniu lub znalezieniu materiałów lub urządzeń wybuchowych
 39. Rejestr zgłoszonych zabaw tanecznych organizowanych na terenie Rewiru dzielnicowych nr 1 i 2 KPP w Opolu Lubelskim
 40. Rejestr pobierania kart Flotowych ,
 41. Książka wydania broni z pododdziału policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach KPP Opole Lubelskie
 42. Zeszyt kontroli broni służbowej i dokumentacji
 43. Książka ewidencji sprzętu- materiału w jednostce użytkującej Dyżurka KPP Opole lubelskie

   

 

                                                                                         
WYDZIAŁ KRYMINALNY
 
 1. Rejestr śledztw i dochodzeń;
 2. Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć,
 3. Dzienniki korespondencyjne;
 4. Dzienniki podawcze;
 5. Skorowidz imienny;
 6. Książka ewidencji kluczy;
 7. Księga dowodów rzeczowych (Magazyn główny);
 8. Księga dowodów rzeczowych (Magazyn broni i amunicji);
 9. Księga dowodów rzeczowych (Samochody);
 10. Rejestry teczek;
 11. Książka wyjazdów techników kryminalistyki;
 12. Książka ewidencji wykorzystania urządzenia MORPHORAPID;
 13. Rejestr osób, którym wykonano zdjęcia sygnalityczne.
 
 
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 
 1. Dziennik korespondencyjny Sekretariatu/pionu;
 2. Dziennik podawczy;
 3. Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 4. Rejestr prowadzonych spraw o wykroczenia;
 5. Rejestr wypadków drogowych
 6. Rejestr notatników służbowych;
 7. Ewidencja dokumentów związanych z kontrolą transportu drogowego;
 8. Ewidencja pracy Fotorejestratora Fotorapid;
 9. Ewidencja pracy Wideorejestratora Wideorapid 2,
 10. Rejestr ujawnionych wykroczeń za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących niektóre wykroczenia drogowe;
 11. Rejestr materiałów wideo przechowywanych oraz zabezpieczonych dla celów dowodowych;
 12. Rejestr potwierdzeń ukarania mandatami karnymi Wydziału Ruchu Drogowego;
 13. Rejestr służby (pracy) w godzinach ponadnormatywnych Wydziału Ruchu Drogowego;
 14. System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) – nadzór merytoryczny [w systemie rejestrowane  są wszystkie zdarzenia drogowe zgłoszone Policji, które pociągnęły za sobą ofiary w ludziach (wypadki drogowe) bądź wyłącznie straty materialne (kolizje drogowe)];
 15. Książka służby i odpraw policjantów ruchu drogowego;
 16. Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości;
 17. Książki pracy urządzeń kontrolno – pomiarowych.
 
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
 1. Rejestr Skarg i Wniosków.
 2. Rejestr Listów i Anonimów.
 3. Rejestr Postępowań Wyjaśniających oraz Post. Administracyjnych.
 4. Ewidencja Przewinień Dyscyplinarnych.
 5. Rejestr Ukaranych Dyscyplinarnie oraz Mandatem Karnym.
 6. Rejestr Teczek Oświadczeń Majątkowych.

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia


 1. Księga obrotów kasowych
 2. Księga kasowa mandatów karnych gotówkowych
 3. Ewidencja pozabilansowa będąca w użytkowaniu Komendy środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w ujęciu ilościowym w księgach inwentarzowych
 4. Karta ewidencji sprzętu techniki biurowej
 5. Ewidencja sprzętu transportowego
 6. Ewidencja materiałów pędnych i smarów
 7. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych
 8. Ewidencja użycia środków transportowych (książka dyspozytora)
 9. Książki obiektów dla budynków i budowli będących w trwałym zarządzie
 10. Ewidencja dokumentacji mieszkaniowej

 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 07.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła
do góry